Lebbeekse gazons na de droogteperiode :Op heel wat plaatsen in Lebbeke zien de gazons er uit zoals op deze foto.
Alles omspitten en opnieuw inzaaien ?
Gazongras, en gras in ’t algemeen, is één van de sterkste planten die je in een tuin kan vinden.  Alhoewel niet meer om aan te zien, overleven
deze grassen de droogte van de voorbije periode in de meeste gevallen. Enkel bij gazons die nog niet zo lange geleden zijn ingezaaid, is
herbeginnen een noodzaak. Zelfs als je op Heizijde woont, want het woord hei(de) staat daar met een reden in de naam.
Na de eerste regenbuien komt het gras weer in groei, zodat het maaien weer kan/moet herbeginnen.
Een lichte (niet te diep) verticuteerbeurt met een verticuteerhark of -machine kan aangewezen zijn. Liefst na een maaibeurt zodat het gras niet
te lang is. Het is niet de bedoeling die herstellende gazons of grasperken om te woelen (en misschien de doodsteek te geven), maar vooral het
dode gras, dat de ontkiemende plantjes kan verstikken, weg te halen. Heb je zo’n toestel niet dan kan je aan de slag met een metalen gritsel of
een riek met lange tanden: weer niet alles omwoelen, maar  gewoon het dode en verdroogde gras losmaken en er voor zorgen dat de
opkomende grassprieten licht en lucht kunnen bekomen.
Het verdroogde gras verwijderen en dat hoeft absoluut niet tot het laatste sprietje: een beetje voorzichtigheid is geboden. Als het kan doet een
beetje extra meststof  en zelfs wat compost wonderen.
Voor de nog resterende maaibeurten tijdens de volgende weken, zet je best je grasmachine niet in de laagste stand. Zo kan het gras zich beter
herstellen en de iets langere grassprieten zullen tijdens de volgende wintermaanden de opkomst van mos iets minder gemakkelijk maken.
Is het grasperk na de winterperiode nog altijd in een staat waar je je niet mee kan verzoenen, dan is er in het voorjaar nog tijd genoeg om met
een herstel inzaai of een volledig herstel te beginnen.
Een tip van een compostmeester van Lebbeke.
Powered by : Luc Van Biesen - Alle rechten voorbehouden
Heb je zin om onze ploeg te versterken ? Neem gerust contact met ons op :

Milieudienst Lebbeke:  052/46.82.47 - Compostmeesters : 0478/28.09.56 - Email : info@lebbeeksecompost.be